Wypoczynek! Poszukiwanie talentów!


Proponujemy:

- wypoczynek wśród sadów i lasów, dla chętnych, połączony ze zwiedzaniem okolicy,

  kajakarstwem lub warsztatami artystycznymi,

- w roku szkolnym cykl zajęć pozalekcyjnych, podczas których dzieci i młodzież

  uczestniczy w serii różnorakich warsztatów, pozwalających na odnalezienie w sobie

  ukrytych talentów,

- w okresie letnim i zimowym stacjonarny wypoczynek dla dzieci.

 


Mazowsze, Agroturystyka.

Znajdź pasję!

 

Zajęcia prowadzą:

Anna Winiarek

Katarzyna Kwiatkowska