Ceramika


Ceramika –  wyroby otrzymywane w wyniku wypalenia uformowanej gliny. Nazwa tak otrzymanych wyrobów pochodzi od greckiego określenia keramikos - keramos – ziemia, glina. 

 

Wszystko zaczyna się od kawałka ziemi i Twojego pomysłu!

 

Glina - właściwości.

Jak powstaje ceramika.

Ogólne zasady lepienia.

Techniki w modelowaniu ręcznym.

Lepienie w formach gipsowych: w formach wklęsłych,i wypukłych.