FERIE/KOLONIE


Agroturystyka 50km od centrum Warszawy (kierunek Warka)

W programie:
- zabawy ruchowe na świeżym powietrzu (duża działka, plac zabaw, las), tenis stołowy, gry

   zespołowe, wodne atrakcje latem, w ferie sanna,
- przygotowanie posiłków, twórczość na talerzu – sztuka dekoracji, zachowanie przy stole,
- propagowanie zdrowej żywności, powiązanie posiłków z ich pochodzeniem (elementy geografii),
- elementy sztuki teatralnej: własny scenariusz, scenografia, kostiumy, lekcja dykcji,
- prezentacje multimedialne na temat historii sztuki i dziedzin artystycznych , które będą podczas

wypoczynku.

ŻEBY ZNALEŹĆ TRZEBA SZUKAĆ!!! Odnajdźmy pasję i talent!!!

Zajęcia artystyczne :

- decoupage,

- biżuteriaria,

- rysunek i malarstwo,

- ceramika.

Wypoczynek przewidziany jest dla 12 osób.