Propozycja dla szkół


Zajęcia edukacyjne dla dzieci szkolnych

Proponujemy cykl warsztatów artystycznych pozwalających przyswoić uczestnikom podstawowe informacje o technikach plastycznych z dziedzin:

- rysunku i malarstwa,

- wiedzy dotyczącej historii sztuki,

- teorii kompozycji, perspektywy,

- decoupage,

- ceramiki,

- tworzenia biżuterii.

Celem spotkań jest przede wszystkim edukacja przez zabawę, dlatego też wprowadziliśmy ciekawe prezentacje multimedialne dla zobrazowania technik plastycznych i zapoznania z pracą wybitnych artystów plastyków.

Warsztaty mogą przyjąć dwie formy:

- stacjonarną - odbyć się w danej placówce,

- wyjazdową - opartą na wycieczce jednodniowej do "Kuźni Talentów". Połącznie warsztatów plastycznych z wycieczką szkolną po okolicznych lasach i sadach. W niezwykłej atmosferze pikniku odbywać się będą zajęcia mające kształt czegoś w rodzaju pleneru zakończonego ogniskiem z poczęstunkiem.

Prowadzimy również warsztaty okolicznościowe - tworzenie ozdób, kartek świątecznych i okolicznościowych.

Wykonane prace zabierają uczestnicy ze sobą.