Warsztaty dla dorosłych


Dość nudy!

Forma spędzenia wolnego czasu dla aktywnych. Celem warsztatów jest poszerzenie wiedzy o interesujących technikach plastycznych.). Podczas zajęć uczestnicy nabywają wiedzę dotyczącą estetyki, kompozycji, perspektywy i innych elementów sztuki. Zajęcia tego typu dobrze wpływają na motywację oraz są doskonałym sposobem na walkę ze stresem. W ramach zajęć prezentujemy wybrane techniki plastyczne:
-- rysunku i malarstwa,

- wiedzy dotyczącej historii sztuki,

- teorii kompozycji, perspektywy,

- decoupage,

- ceramiki,

- tworzenia biżuterii.

Najważniejsze jednak jest to, że w Kuźni Talentów uczestnicy mają możliwość spróbowania swoich sił w każdej dziedzinie sztuki i mogą przejść przez wszystkie proponowane kursy. Po cyklu zajęć można wybrać jedną najbardziej interesującą formę samorealizacji.